събота, 18 април 2009 г.

Анкета

Уважаеми клиенти с цел подобряване на обслужването и получаване на обратна връзка с вас най-учтиво Ви молим да отговорите на няколкото въпроса в нашата анкета към Вас!

Няма коментари: